ÁSZF

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Pongrácz és Pongrácz Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Pongrácz és Pongrácz Kft.
Székhely: 2638 Kemence, Nagyvölgy út 902/3 hrsz.
Cégjegyzékszám: 13 09 077705
Adószám: 12330823-2-13

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – továbbiakban ÁSZF – szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett Kőrózsa Panzió (2638 Kemence, Nagyvölgy út 902/3 hrsz.) szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2. Egyedi feltételek nem képezik részét az ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazás közvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
2.3. Amennyiben az egyedileg írásban megkötött szerződések feltételei jelen szerződéstől eltérnek, annyiban az egyedileg írásban megkötött szerződés rendelkezései irányadóak. Jelen ÁSZF eltérő írásbeli megállapodás hiányában alkalmazandóak.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Kétség esetén a Szolgáltató felhívására a Közvetítő köteles igazolni képviseleti jogosultságát. A képviseleti jogosultság hiánya esetén a Közvetítő a Vendég nevében vállalt kötelezettségekért saját maga felel, illetve felel azért a kárért, amely a képviselet hiánya miatt következett be.
3.4 A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítja a szolgáltatásokat, ha vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére vagy foglalására a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon leadott foglalás esetén, a Szolgáltató visszaigazolást küld a Vendég részére.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés napján, helyi idő szerint 14:00 óráig van lehetőség. Érkezés napján 14:00 óra utáni lemondás vagy meg nem érkezés esetén a szobaárak 100%-a felszámolásra kerül.
Ha az előre lefoglalt és lekötött időszak vége előtti távozásra kerül sor, akkor a foglalásnak megfelelően a teljes szállásdíj kifizetése terheli a foglalót, pénzvisszatérítést a szolgáltató nem vállal. Szolgáltatóval szerződésben álló szállásportálokon rögzített lemondási szabályzatban, az ott ismertetett feltételekkel kerültek rögzítésre.
Előlegfizetés esetén-amennyiben a lemondás kötbérmentes, a Szolgáltató az előleg összegét visszatéríti.
5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása (pl.: csoportos utazás) a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.
5.3. Visszautalás: A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződő fél általi lemondása esetén a befizetett előleg lemondási feltételek szerinti összegét kizárólag banki átutalással fizeti vissza, amennyiben a kötbérmentes lemondás feltételei érvényesülnek. A Szolgáltatónak a visszautalás végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

6. Árak

6.1. A Szolgáltató által üzemeltetett panzió szobaárai a panzió recepcióján kerülnek kifüggesztésre, egyéb szolgáltatás díjai a szobatájékoztatóban találhatók, illetve a recepción bővebb tájékoztatás kérhető.
6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja, úgy, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a Vendég kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.korozsapanzio.hu oldalon kerülnek meghirdetésre.
6.5. A Szolgáltató az árait magyar forintban határozza meg.
6.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén a Szolgáltató felajánlja a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Szerződő fél eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron vagy sem.

7. Kedvezmények

14 év alatti gyermekkel érkező Vendégek részére a Szolgáltató kedvezményt biztosít, melynek mértékét a panzió honlapján tünteti fel.

8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére az igénybevétel kezdetekor, a szobák átadását megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; kérheti előleg megfizetését a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére.
8.3. A Vendégek a Szolgáltató által üzemeltett vendéglátó egységben történő fogyasztását – a foglalásban meghatározott ellátáson felül – a szobaszámlához terheli, vagy a Vendég a fogyasztás követően kifizeti azt készpénzben vagy bankkártyával.
8.4. A Szerződő fél számlája magyar forintban vagy Euroban kerül kiállításra és magyar forintban vagy Euroban egyenlíthető ki.
8.5. A Szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, átutalás, cafeteria eszközök, továbbá külön megállapodás alapján: voucher, kupon – is elfogad.
8.6. A vendég a panzió tartózkodásának ellenértékét és a tartózkodás ideje alatt igénybe vett szolgáltatások/elfogyasztott termékek díját legkésőbb a panzióból való végleges távozása előtt köteles kiegyenlíteni.
8.7. Fizetés nélküli távozás és/vagy az igénybe vett szobák távozás utáni ellenőrzésekor felmerülő károk esetén a panzió rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (Early check in), illetve a későbbi elutazást (Late check out) lehetővé tette.
9.2. A Vendég a panzió összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

10. Digitális okmányolvasó és VIZA rendszer

A hatályos törvény értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás feltétele a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait igazoló fényképes igazolvány (személyi igazolvány, kártyaformájú vezetői engedély vagy útlevél) átadása érkezéskor a recepción, illetve digitális okmányszkennerrel való rögzítése a szálláshely részéről. Minden vendég azonosítására szükséges bemutatni a fényképes okmányt érkezéskor, 14 éven aluli gyermekek esetében a képviselő nyilatkozata alapján is rögzíthető.
A hatályos jogszabály szerint – amennyiben a vendég nem adja át érkezéskor a személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben – a panzió a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszerbe történő adattovábbításra a panzió 2021. szeptember 1-jétől köteles.

11. Háziállatok

11.1.  A Szolgáltató szálláshelyére háziállat előzetes egyeztetést követően, felár ellenében bevihető, a szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják.
11.2. A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért.

12. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

12.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja;
b) a Vendég a nyugalmat megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba;
c) a Vendég nem tartja be a panzió biztonsági szabályzatát (pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba);
d) a Vendég a panzió alkalmazottjaival, vagy Vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít;
e) a Vendég fertőző vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi Vendég nyugalmát;
12.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés “vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

13. Dohányzás

13.1. A panzió nem dohányzó szállás. Ennek értelmében a panzió szobáiban, közösségi- valamint zárt helyiségeiben, tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehetséges.
A panzió alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a panzió területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. Vendégeink, illetve a panzió területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Ezen előírás megszegése esetén a panzió jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani és a vendéget a panzióból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani, valamint extra takarítási felárral szoba számláját terhelni.
13.2. Amennyiben bármely vendég vagy a panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panzió az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a panzió jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

14. Elhelyezési garancia

14.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
14.2. A hiba esetén a Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére.
14.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

15. A Vendég betegsége, halála

15.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
15.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

16. A Vendég jogai

16.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
16.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja, és arra a Vendégnek érdemi választ ad.
16.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

17. A Vendég kötelezettségei

17.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
17.2. 14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A panzió szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe. A panzió területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.
17.3. A panzió szobáiban csak a recepción regisztrált Vendégek tartózkodhatnak. A Vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a panzió kizárja. A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után extra árat számíthat fel a Szolgáltató.
17.4. A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a Szolgáltató részére, és minden szükséges adatot rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
17.5. A Vendég saját ételt-italt a Szolgáltató vendéglátó egységébe nem hozhat be.
17.6. A panzió berendezési, felszerelési tárgyai a panzió területéről kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a Szolgáltató munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.
17.7. A Szolgáltató az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:
a) a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
b) a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
c) különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
d) tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
e) hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
f) pszichotróp anyag.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

18. A Szerződő fél kártérítési felelőssége 

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A Vendég köteles a Szolgáltató által a Vendég helyett így megtérített kárt a Szolgáltató részére megtéríteni.

19. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

20. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:
a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

21. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

21.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak és minden szükséges adatot az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.
21.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt szobában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
21.3. A Szolgáltató készpénz, értékpapír, értéktárgy esetében csak akkor köteles a keletkezett kárt megtéríteni, ha a Vendég ezeket a recepción található széfben helyezi el vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
21.4. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
21.5. A panzió egyéb területein hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

22. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

23. Vis major

Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely sem a Szolgáltató sem a Vendég nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

24. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Kelt.: Kemence, 2023.09.01.